banner

Nylon 6 чипӨндөр хурдтай ээрэх Nylon-6 чипс нь шүлт болон зэврэлтэнд сайн тэсвэртэй ээрэх үед сайн ажилладаг.

Тоног төхөөрөмж: Герман Зиммер, Швейцарь Inventa технологийн процесс тохируулагч төхөөрөмж.

Бүтээмж: Мянган тонн/жил (үүнд LiHeng полиамид ба Highsun синтетик утас орно).

Хэрэглээ: Голчлон шилэн үйлдвэрлэл, инженерийн хуванцар болон бусад бүтээгдэхүүнд.