banner

Үйлдвэрийн үзэсгэлэн

Nylon 6 цех

dty1
dty2
dty3
fdy1
fdy3
poy1
poy2
poy3

Spandex семинар

spandex1
spandex5
spandex2
spandex3
spandex4

Угаах цех

warping1
warping2
warping3
warping-workshop